[:cs]Vývoj materiálů[:en]Material technologies[:]

[:cs]

Materiálové vědy a technologie

Příprava, charakterizace a vývoj pro průmyslové aplikace:

  • nové funkční materiály
  • tenké vrstvy a funkční povlaky
  • nanomateriály a materiály s nanostrukturou
  • luminiscenční a scintilační materiály

Vývoj metod pro úpravu atomové a elektronové struktury povrchů.

Design a konstrukce speciálních zkušebních zařízení a metod.

 [:en]

Material technologies

Preparation, characterisation and development of industrial applications of:

  • novel functional materials
  • thin films and functional coatings
  • nanomaterials and materials with nanostructures
  • luminescence and scintillation materials

Development of novel methods for manipulation of atomic and electronic structure of surfaces.

Design and construction of special testing devices and methods.

[:]

Komentáře jsou vypnuty.