Ochrana práv průmyslového vlastnictví – OP PIK

„Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – OP PIK“ (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007012) je financován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Doba řešení: 16.2.2016 – 31.12.2020

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Celkové náklady projektu:  1 958 671,00 Kč

Výše podpory: 979 335,50 Kč

Vlastní podíl příjemce: 979 335,50 Kč


Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
řešitel: Ing. Aleš Hála

Kontakt:

Mgr. Jan Stachura
email: jan.stachura@eli-beams.eu
mobil: +420 601 088 752

                                          

Notification on Invention             Vyrozumění o vytvoření vynálezu[:cs]

Komentáře jsou vypnuty.