[:cs]Nabízíme[:en]Offer[:]

[:cs] 

Konzultace, vývoj

Poradenství, studie proveditelnosti

Analýzy, výpočty a simulace

Rešerše

Měření, provádění experimentů

Měření na našich zařízeních

Charakterizace

Využití výsledků v praxi

Nové technologie, hotová technická řešení

Licence na technologie a na technologické postupy

Prodej hotových zařízení

 [:en] 

Consultation, development

Consultancy, feasibility study

Analyzes, calculations and simulations

Research

Measurement, experimentation

Measurements on our devices

Characterization

Using results in practice

New technologies, ready-made technical solutions

Technology and technology licenses

Sale of finished equipment

 [:]

Komentáře jsou vypnuty.