Fyzika k vašim službám

Projekt „Fyzika k vašim službám“ (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000115) je financován z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR.

Doba řešení: 01/2017 – 12/2018


Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Celkové náklady projektu: 12 144 852,00 Kč

Výše podpory: 10 930 366,80 Kč

Vlastní podíl příjemce: 1 214 485,20 Kč


Technologie scintilačních detektorů pro vyšší bezpečnost

řešitel: doc. Ing. Martin Nikl, CSc.

Technologie pro vývoj senzorů k monitoringu vody

řešitel: Ing. Tibor Ižák, PhD.

Technologie pro vývoj elektrod k čištění vody

řešitel: Ing. Štěpán Potocký, Ph.D.

Technologie ochrany památek pomocí nanovláken

řešitel: Prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.

Efektivní využití odpadního tepla

Projekt „Efektivní využití odpadního tepla“ (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000384) je financován z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR.

Doba řešení: 01/2018 – 07/2020


Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Celkové náklady projektu: 9 873 023,00 Kč

Výše podpory: 8 885 720,70 Kč

Vlastní podíl příjemce: 987 302,30 Kč


Mobilní zdroje odpadního tepla

řešitel: Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.

Nízkopotenciální zdroje odpadního tepla

řešitel: Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.

Vysokopotenciální zdroje odpadního tepla

řešitel: Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.

Contact:

Ing. Oskar Lažanský
email: oskar.lazansky@eli-beams.eu
mobil: +420 725 015 339

[:]

Komentáře jsou vypnuty.