Nabídka zvýhodněných služeb aktivity CzechStarter – Výzva 2.

Aktuálně otevřená výzva CzechStarter

Účastníci tohoto programu mají možnost po dobu 7 měsíců, díky aktivitě CzechStarter, rozvíjet své podnikatelské aktivity prostřednictvím 150 hodin mentoringu a služeb poradenských společností. Ti nejlepší pojedou na 2 týdenní camp v Silicon Valley.

Přihlášky do programu lze podat v termínu: 2. 11. – 16. 11. 2017.


CzechStarter je určen pro české podniky s:
Více informací o programu a dokumenty nezbytné pro přihlášení naleznete na adrese: http://www.podporastartupu.cz/projekty/czechstarter-2/.

  • inovativním existujícím produktem/službou popř. prototypem, beta verzí (nikoliv pouze nápad)
  • stářím od 0 do 3 let
  • maximálně 50 zaměstnanci
  • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
  • statutem právnické osoby
  • potenciálem k nadnárodnímu působení
  • růstovým potenciálem do budoucna

 

Komentáře jsou vypnuty.