Reference


Protect Laserschutz

Opakovaná spolupráce při testování prahu poškození osobních ochranných prostředků při frekvencích <25Hz. Byla provedena nezbytná hardwarová úprava a inovace specializovaného laserového zařízení.    

číst dále…

MediCom, a.s. Praha

Jednalo se o specializované optické výpočty pro vývoj nového systému na automatická laserová zařízení. Výsledky pak posloužily pro správné programování jednotek a pro stanovení hranic použitelnosti.      

číst dále…

L.E.T. Optomechanika Praha, s.r.o.

Projekt byl zaměřen na testování tenkých vrstev, které partner použil pro optické komponenty výkonových laserů. Vědecký tým zpracoval z každého měření měřicí protokol s charakteristikou dané vrstvy, v závěru pak uvedl doporučení pro další optimalizaci.

číst dále…

Labio, a.s.

Projekt byl zaměřen na testování a vývoj UV plynového chromatografu. Vědci z projektu HiLASE se zaměřili na optimalizaci spektrometrické části zařízení. Výsledkem bylo zvýšení přesnosti a citlivosti chromatografu.

číst dále…