Reference


Sauer Žandov, a.s.

Provedení studie proveditelnosti na téma povrchové upravy promocí pulzních laserů za účelem změny vlastností zařízení.

Read more …

Protect Laserschutz

Opakovaná spolupráce při testování prahu poškození osobních ochranných prostředků při frekvencích <25Hz. Byla provedena nezbytná hardwarová úprava a inovace specializovaného laserového zařízení.    

Read more …

MediCom, a.s. Praha

Jednalo se o specializované optické výpočty pro vývoj nového systému na automatická laserová zařízení. Výsledky pak posloužily pro správné programování jednotek a pro stanovení hranic použitelnosti.      

Read more …

L.E.T. Optomechanika Praha, s.r.o.

Projekt byl zaměřen na testování tenkých vrstev, které partner použil pro optické komponenty výkonových laserů. Vědecký tým zpracoval z každého měření měřicí protokol s charakteristikou dané vrstvy. V závěru pak uvedl doporučení pro další optimalizaci.

Read more …

Labio, a.s.

Projekt byl zaměřen na testování a vývoj UV plynového chromatografu. Vědci z projektu HiLASE se zaměřili na optimalizaci spektrometrické části zařízení. Výsledkem bylo zvýšení přesnosti a citlivosti chromatografu.

Read more …