O nás

 

Centrum pro inovace a transfer technologií (CITT) je integrovanou součástí Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. (FZÚ) a jako jeho oddělení transferu technologií 98 realizuje úkoly v oblasti identifikace, oceňování, ochrany a komercionalizace výsledků výzkumu, vývoje a inovací dosažených v rámci FZÚ včetně center HiLASE a ELI Beamlines umístěných v Dolních Břežanech.

CITT poskytuje zejména právní, marketingovou a obchodní podporu vědeckým a výzkumným pracovníkům FZÚ a komunikuje s externími partnery zejména z řad subjektů aplikační sféry (podniky), ale i dalšími výzkumnými organizacemi, a přispívá tak k šíření znalostí a uplatnění výsledků výzkumu, vývoje a inovací FZÚ v praxi.

Kontaktní adresa: ELI Beamlines – oddělení 98 (CITT), Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany

 

Komentáře jsou vypnuty.