Měření úrovně poškození feromagnetických materiálů

Metoda vysoce citlivého testování (MAT) mikrostrukturních změn oceli. 

Detailním pozorováním magnetizačních procesů se stává vysoce citlivou a nedestruktivní metodou magnetického testování.

Technologie

Jedná se o vysoce citlivé nedestruktivní testování degradace ocelových materiálů v důsledku jejich zátěže v průmyslovém využití.

Mikrostrukturální degradace průmyslových feromagnetických materiálů může být metodou MAT rozpoznána a testována s vysokou citlivostí.

Technické parametry

Využití nízkého magnetického pole – magnetické nasycení objektů není nutné na rozdíl od tradičních metod magnetické hystereze.

Multiparametrické hodnoty zvyšují jejich spolehlivost.

Jednoduché a rychlé měření v magnetickém poli.

Průmyslové využití

MAT je schopna objevit drobné modifikace mikrostruktury a případné defekty uvnitř feromagnetických konstrukčních objektů.

MAT může citlivě indikovat blížící se konec životnosti s ohledem na technickou únavu materiálu, fatální změny způsobené nadměrným mechanickým zatížením, vážné degradace oceli dlouhodobým ozářením neutronů a další nebezpečné důsledky těžkého průmyslového opotřebení.

MAT dokáže například rozlišit kvalitní svařování od špatného nebo rozlišit druhy litiny s různými vlastnostmi.

Nabízíme

Licence k patentům a know-how

Možnost společného výzkumu

Školení a konzultace


Kontakt

Podrobné informací o projektu a možné spolupráci Vám poskytne pan Ing. Oskar Lažanský.

Ing. Oskar Lažanský |  e-mail: lazansky@fzu.cz | mobil: +420 725 015 339

Přílohy

                   

Leták_EN                     Article_CZ

Komentáře jsou vypnuty.