Co mají společného hormon a turbína letadla?

Dne 7. 6. 2016 se od 9:00 v laserovém centru ELI Beamlines uskutečnil Národní informační den projektu High Time for Beam Time.

 

Znalost vlastností, struktury a chování materiálů a látek pomáhá inovačním firmám zlepšit jejich pozici na trhu a mnohdy vede k vývoji nového produktu. Základní výzkum, který se zabývá těmito aspekty, vede k praktickým znalostem využitelným ve firemní praxi. Například farmaceutické firmy mohou detailně zkoumat funkci hormonu produkujícího inzulín anebo výrobce leteckých turbín může analyzovat zbytkové napětí po procesu vodního chlazení u silně namáhaných materiálů.

Jedna z nejslibnějších disciplin je tzv. sub-atomární výzkum. Tento typ výzkumu vyžaduje velmi pokročilé přístrojové vybavení, které je dostupné ve výzkumných infrastrukturách, tzv. synchrotronech. Ačkoliv jsou tato výzkumná zařízení většinou využívána k vědeckým aktivitám, stále více jsou využívána inovativními firmami při podpoře výzkumných aktivit v podnikání. Vyspělé zobrazovací metody (3D projekce v reálném čase) budou moct firmy využít od roku 2018 také v laserovém centru ELI Beamlines, které poskytne přístup firmám v těmto zařízením a jejich využití.

Projekt High Time for Beam Time, který probíhá od dubna do září tohoto roku, má za cíl zorganizovat pilotní výzvu pro firmy z regionu V4 za účelem zprostředkování využití synchrotronů a podpořit zavádění nejmodernějších zobrazovacích technik do firemního výzkumu a vývoje. Pilotní výzva k podání výzkumných záměrů bude vyhlášena od 1. června 2016 do 31. července 2016.

Jednotlivé předložené návrhy budou posouzeny odbornou komisí a ty nejkvalitnější budou doporučeny k podpoře, tzn. bezplatnému zobrazení na synchrotronu zapojeného v projektu. V komunitním žargonu se jedná o využití tzv. beamtime na jedné z experimentálních stanic.

Projekt High Time for Beam Time je úzce navázán na projekt Science Link Network, který má za cíl spojit vědecké instituce, které nabízejí přístup k vědeckým zařízením firmám, především pak malým a středním podnikům (MSP). Dále je projekt High Time for Beam Time navázán na projekt TRAM, který cílí na využití vědeckých infrastruktur v regionu Baltského moře.

Další informace jsou k dispozici na www.sciencelink.pl nebo na stránce http://www.eli-beams.eu/blog/eli-events/high-time-for-beam-time. Kontakt pro další informace pavla.dolezalova@eli-beams.eu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *