Přístroje pro komplexní charakterizaci Peltierových článků

Nabízíme přesnou elektrickou a tepelnou charakterizaci termoelektrických modulů. Dále nabízíme konzultace pro uplatnění termoelektrických a Peltierových článků v speciálních aplikacích na základě individálních požadavků.

Technologie

Přesná elektrická a tepelná charakteristika termoelektrických modulů je meřena dvěma senzory tepelného toku v přítlačné měřící hlavě a pomocí přesných regulací všech parametrů.

Technologie je zautomatizovaná, proto umožňuje sledování dlouhodobých charakteristik.

Technické parametry

Plně automatické měřicí zařízení:

  • Teplota horké strany modulu do 450°C.
  • Teplota studené strany modulu od 20 do 90°C.
  • Maximální příkon do článku 600W (20 nebo 30V).
  • Přítlačná síla do 1000 kg.
  • Možnost využití různých přechodových materiálů.
  • Velikost měřených modulů od 40×40 mm do 70×70 mm.
  • Měření tepelného toku pod a nad modulem.

 

Praktické využití

Přesná charakteristika termoelektrických modulů je důležitá například v následujících oblastech:

  • Pro metody polymerázové řetězové reakce (PCR) s rychlou a přesnou změnou tepla.
  • Řízené chlazení malého objemu materiálu pod pokojovou teplotou (do -80°C).
  • Udržování přesné teploty (přesnost pod 0,01°C) v přesných technologických aplikacích (např. v biologických aplikacích).
Nabízíme

Měření parametrů a provedení závěrečné zprávy.

Konzultace pro využití termoelektrických modulů v speciálních aplikacích.

Licence na dokumentaci a měřící SW.


Kontakt

Ing. Oskar Lažanský |  e-mail: lazansky@fzu.cz | mobile: +420 725 015 339

Autor: RNDr. Karel Knížek, Dr., Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.

Přílohy

Technický list

Komentáře jsou vypnuty.