Komplexní charakterizace Peltierových článků

Nabízíme přesnou elektrickou a tepelnou charakterizaci termoelektrických modulů. Konzultace pro uplatnění termoelektrických a Peltierových článků ve speciálních aplikacích na základě individálních požadavků.

Technologie

Přesná elektrická a tepelná charakteristika termoelektrických modulů je měřena dvěma senzory tepelného toku v přítlačné měřící hlavě a pomocí přesných regulací všech parametrů.

Technologie je zautomatizovaná a umožňuje sledování dlouhodobých charakteristik.

Technické parametry

Plně automatické měřicí zařízení:

  • Teplota horké strany modulu do 450°C
  • Teplota studené strany modulu od 20°C do 90°C
  • Maximální příkon do článku 600 W (20 nebo 30 V)
  • Přítlačná síla do 1000 kg
  • Možnost využití různých přechodových materiálů
  • Velikost plochy měřených modulů od 40×40 mm do 70×70 mm
  • Měření tepelného toku pod i nad modulem

 

Praktické využití

Přesná charakteristika termoelektrických modulů je důležitá například v následujících oblastech:

  • Pro metody polymerázové řetězové reakce (PCR) s rychlou a přesnou změnou tepla
  • Řízené chlazení malého objemu materiálu pod pokojovou teplotou (do – 80°C)
  • Udržování přesné teploty (přesnost pod 0,01°C) v přesných technologických aplikacích (např. v biologických aplikacích)
Nabízíme

Měření parametrů a vyhodnocení dat vč. závěrečné zprávy

Konzultace pro využití termoelektrických modulů ve speciálních aplikacích

Licence na dokumentaci a měřící software


Kontakt

Ing. Oskar Lažanský |  e-mail: lazansky@fzu.cz | mobil: +420 725 015 339

Autor: RNDr. Karel Knížek, Dr., Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.

Komentáře jsou vypnuty.