Aktuality: Výzva Seed Money Facility

Co jsou to Seed Money Facility? 

Seed Money Facility je jedním z přímých finančních podpůrných programů, které nadnárodní program pro Dunaje (DTP) nabízí na podporu strategie při dosahování jejích cílů. Jedná se o zařízení pro počáteční peněžní prostředky, které řídí přímo řídící orgán / společný sekretariát DTP (MA / JS).

Seed Money Facility jsou finančním nástrojem k podpoře rozvoje projektů vhodných k dalšímu financování z dalších finančních zdrojů (H2020, LIFE, apod.).

Témata vhodná pro projekty jsou vymezena na základě Podunajské makrostrategie.

Realizace projektu je stanovena na 12 měsíců a maximální částka z příspěvku EU na projekt je 42 500 EUR.

Uzávěrka: 7. 12. 2017

Více o Seed Money Facility

Tento nástroj má poskytovat podporu pro rozvoj komplexních strategických nadnárodních projektů v prioritní oblasti EUSDR. To vše bez ohledu na finanční nástroj, jímž má být vyřešen vyvíjený projekt, ať už je to národním, hlavním proudem EU, nadnárodním nebo zahraničním či jiným veřejným nebo soukromým investorem (například mezinárodních finančních institucí) nebo veřejný či soukromý sektor.

Bližší informace o probíhající výzvě: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/seed-money-facility-call

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube/Novinky/Vyzva-Seed-Money-Facility-otevrena

Komentáře jsou vypnuty.